page_featured

OVER ONS

Terramass is het samenwerkingresultaat van drie afzonderlijke bedrijven. Loonbedrijf Peters, Mineralen Initiatief Coöperatie (MIC) en Minovia. Dankzij een vernieuwende verwerkings- en verwaardingsmethode wordt mest op een verantwoorde manier geschikt gemaakt als mineralen meststof voor uiteenlopende land- en tuinbouw  toepassingen.

De initiatiefnemers
Loonbedrijf Peters

Loonbedrijf Peters is een echt familiebedrijf. Als loonbedrijf levert zij haar diensten aan veehouderij- en akkerbouwbedrijven. Een modern machinepark en deskundige medewerkers hebben bijgedragen aan de sterke reputatie van het loonbedrijf dat in 1970 werd opgericht.

img-13
Mineralen iniatief coöperatie (MIC)

Het MIC is een coöperatie waarbij 85 veehouderijbedrijven zijn aangesloten. Doel van de coöperatie is om de mest van de aangesloten leden op duurzame wijze te verwerken tot minerale meststof. De betrokkenheid bij oprichting van Terramass geeft uiting aan de wens om een positieve bijdrage te leveren aan milieu en omgeving.

Minovia

Minovia is een onderneming van Henri Elen en Maurice Ortmans. Zij hebben een langjarige ervaring in het machinaal scheiden en verwerken van mest tot organische- en minerale meststoffen. De technologie zoals toegepast in de Terramass installatie is gebaseerd op de kennis en ervaring van Minovia.

Informatieve video's